Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Legislativní práce k tématu "Civilní letectví"

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 25.5.2015 Archivováno: 14.9.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Publikováno: 13.7.2012 Archivováno: 9.6.2014

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.

Publikováno: 13.6.2014 Archivováno: 15.4.2015

Novela vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Publikováno: 9.6.2014 Archivováno: 15.4.2015