Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Novela zákona o dráhách (aplikace Nařízení ES 1371-2000)

Návrh novely zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách se týká aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, které tvoří součást tzv. třetího železničního balíčku (dále též „Nařízení ES“). Uvedené nařízení vstoupí v platnost dne 3.12.2009 a upravuje nově zejména vztahy mezi cestujícím a dopravcem při plnění smlouvy o přepravě osob a povinnosti členských států při jeho provádění, upravuje rovněž povinnosti dalších subjektů, např. provozovatelů stanic, poskytovatelů cestovních služeb a provozovatelů infrastruktury.
Návrh novely byl dne 26.8.2009 schválen vládou, dne 10.9.2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení a dne 7.10.2009 též Senátem. Prezident návrh novely zákona podepsal dne 20.10.2009 a dne 30.10.2009 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 123 jako zákon č. 377/2009 Sb.

Publikováno: 17.9.2009 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: železnice, dráhy, práva cestujících, zpoždění vlaků

Návrh předpisu předložený vládě

Srovnávací tabulka Srovnávací tabulka (25.9.2009, 116 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění Úplné znění (25.9.2009, 85 kB)
Komentářů: 0
Vládní návrh Vládní návrh (25.9.2009, 219 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Návrh usnesení vlády Návrh usnesení vlády (12.8.2009, 40 kB)
Komentářů: 0
Předkládací zpráva Předkládací zpráva (12.8.2009, 27 kB)
Komentářů: 0
Návrh novely zákona o dráhách Návrh novely zákona o dráhách (12.8.2009, 42 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (12.8.2009, 214 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění Úplné znění (12.8.2009, 82 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (12.8.2009, 93 kB)
Komentářů: 0
Vypořádání připomínek Vypořádání připomínek (12.8.2009, 66 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Text pro meziresortní připomínkové řízení Text pro meziresortní připomínkové řízení (29.6.2009, 27 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (29.6.2009, 198 kB)
Komentářů: 0
Srovnávací tabulka Srovnávací tabulka (30.6.2009, 64 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro poradu ministra dopravy

Návrh usnesení Návrh usnesení (11.6.2009, 25 kB)
Komentářů: 0
Předkládací zpráva Předkládací zpráva (11.6.2009, 28 kB)
Komentářů: 0
Návrh novely Návrh novely (11.6.2009, 55 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy