Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.

Cílem návrhu vyhlášky je v nezbytném rozsahu a v souladu s příslušnými zákonnými zmocněními provést zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak reagovat na změny tohoto zákona provedené jeho aktuální novelou, která přináší komplexní změnu části osmé upravující oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
Publikováno: 13.6.2014 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: Civilní letectví, ochrana před protiprávními činy

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (30.9.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (30.9.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (30.9.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Vypořádání připomínek Vypořádání připomínek (30.9.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (30.9.2014, 1 MB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (15.8.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (15.8.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (15.8.2014, 1 MB)
Komentářů: 0

Přípravné práce

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (12.6.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Platné znění vyhlášky s vyznačením změn Platné znění vyhlášky s vyznačením změn (12.6.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (12.6.2014, 1 MB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy