Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel obsahuje úpravu v oblasti přípravy nových začínajících řidičů potažmo žadatelů o řidičská oprávnění. Tato úprava je zaměřena na kvalitní přípravu budoucích řidičů příslušné skupiny vozidel, jejich bezpečné chování a připravenost do provozu na pozemních komunikacích.
V oblasti zkoušek z odborné způsobilosti obsahuje návrh zcela nové pojetí výkonu zkoušek, kterými bude prověřena kvalita výuky, výcviku a připravenost žadatelů do provozu. Pro účely zkoušek z odborné způsobilosti se navrhuje zřízení zkušební organizace, jejíž hlavní činností je výkon zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění a výkon zkoušek profesní způsobilosti řidičů. Vznik zkušební organizace s celoúzemní působností, jednotným systémem výkonu zkoušek a jejich kontrolou, garantuje objektivní vyhodnocování žadatelů, podporuje a motivuje kvalitní přípravu žadatelů, výrazně eliminuje korupční prostředí v dané oblasti a zaručuje kvalitně připraveného začínajícího řidiče v provozu s odpovídajícím právním vědomím.
V oblasti prevence a výchovy začínajících řidičů návrh obsahuje nový režim pro prvožadatele o řidičské oprávnění - řidičský průkaz na zkoušku. Vzhledem k náročnosti zkoušek a předchozí přípravy na splnění jejich požadavků je zkušební lhůta navržena na jeden rok se stanovením podmínek pro úspěšný průběh zkušební doby.
V oblasti získávání a zdokonalování odborné způsobilosti učitelů výuky a výcviku v autoškolách je nově navrhováno povinné periodické školení učitelů a pravidelná kontrola jejich činnosti v rozsahu profesního osvědčení. Kontrola bude zaměřena především na prověření schopnosti učitele vést efektivně přípravu žadatele.
Publikováno: 29.10.2012 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: autoškola, odborná způsobilost, řidičské oprávnění, řidičský průkaz, zdravotní způsobilost, silniční provoz

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh věcného záměru zákona Návrh věcného záměru zákona (24.10.2012, 220 kB)
Komentářů: 0
Přílohy k návrhu Přílohy k návrhu (24.10.2012, 47 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy