Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh vyhlášky o užívání zpoplatněných pozemních komunikací (vzory kupónů 2013)

Předložený návrh vyhlášky konkretizuje vybraná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v oblasti zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v ČR. Návrh vyhlášky nahrazuje stávající vyhlášku č. 527/2006 Sb., neboť ta se stala z důvodů každoročních novelizací nepřehlednou.
Návrh vyhlášky obsahuje především ustanovení týkající se časového a výkonového zpoplatnění včetně popisu kupónů a jejich vzorů (příloha č. 1 k vyhlášce) pro rok 2013. V dalších přílohách jsou pak vymezeny pozemní komunikace, které podléhají zpoplatnění, zvlášť úseky zpoplatněné časovým poplatkem, zvlášť podléhající mýtnému.
Návrh byl po připomínkách pracovní komise Legislativní rady vlády upraven a rozdělen do dvou samostatných vyhlášek upravujících jednotlivé druhy zpoplatnění, tj. samostatně pro časové, tak výkonové zpoplatnění (mýtné). V návaznosti na tento krok pak byla zrušena stávající vyhláška č. 527/2006 Sb. Ve Sbirce zákonů byly zmíněné vyhlášky publikovány jako

- vyhláška č. 435/2012 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a

- vyhláška č. 470/2012 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným.
Publikováno: 24.10.2012 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: časový poplatek, mýtné, elektronické mýtné, kupón, zpoplatnění, sazby mýtného

Následné práce

Vyhláška č. 435/2012 Sb. Vyhláška č. 435/2012 Sb. (5.12.2012, 196 kB)
Komentářů: 0
Vyhláška č. 470/2012 Sb. Vyhláška č. 470/2012 Sb. (21.12.2012, 583 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (19.10.2012, 223 kB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (19.10.2012, 48 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy