Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh zákona, kterým se mění mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Cílem návrhu novely zákona o pozemních komunikacích je především naplnění úkolu stanoveného ministru dopravy vládou na schůzi konané dne 24. srpna roku 2011 (usnesení č. 634), kdy vláda na této schůzi projednala a vzala na vědomí Doporučení Veřejného ochránce práv ve věci změn zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň pak byl ministru dopravy uložen úkol, aby ve smyslu výše zmíněného Doporučení Veřejného ochránce práv zpracoval návrh úpravy problematiky znečištění nebo poškození veřejně přístupné účelové komunikace.
Návrh pak dále obsahuje i dílčí různorodé změny, které byly aplikační praxí identifikovány jako problematické. Snahou předloženého návrhu je pak přinést odpovídající úpravy či doplnění problematických oblastí. Jedná se především o problematiku nakládání s odtaženými motorovými vozidly, resp. jejich vraky či úpravu působnosti obecních úřadů na úseku státní správy podle zákona o pozemních komunikacích.
V návrhu je rovněž obsažena materie navazující na změny v pojetí a vymezení dálnic a silnic. Součástí materiálu je i doprovodný návrh novely zákona o silničním provozu, který navazuje na změny kategorizace dálnic a silnic zejména ve vztahu k úpravě nejvyšších povolených rychlostí na těchto pozemních komunikacích.
Publikováno: 16.10.2012 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: obecné užívání, pozemní komunikace, dráhy, odtah vozidel, silniční správní úřad

Návrh předpisu předložený vládě

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (31.1.2013, 30 kB)
Komentářů: 0
Návrh zákona Návrh zákona (31.1.2013, 91 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (31.1.2013, 313 kB)
Komentářů: 0
Tabulka vypořádání připomínek Tabulka vypořádání připomínek (31.1.2013, 444 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (31.1.2013, 333 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (26.9.2012, 77 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (26.9.2012, 184 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačenými změnami Platné znění s vyznačenými změnami (26.9.2012, 290 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy