Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky se týká dvou relativně samostatných témat, a to (i) úpravy požadavků na žádosti o provozování leteckých prací tak, aby byli zohledněni též žadatelé hodlající k leteckým pracím využít letadla bez pilota a (ii) doplnění alternativy ke stávajícím povinnostem stanoveným provozovatelům letišť v souvislosti s letovými navigačními službami, respektive poskytováním informací známému letovému provozu.

V případě prvně zmíněné problematiky je snahou aktualizovat současnou právní úpravu, přiblížit jí praxi a v zásadě umožnit povolování leteckých prací prostřednictvím letadel bez pilota na základě jednoznačných kritérií odpovídajících tomu, jakými údaji a dokumenty provozovatelé těchto prostředků disponují. Pokud jde o téma druhé, cílem návrhu je umožnit řádné fungování méně vybavených a méně frekventovaných letišť využívaných zejména pro sportovní a rekreační létání, pro které je problémem zajistit poskytování plnohodnotné letištní letové informační služby (AFIS). Jsou přitom zohledněny povinnosti plynoucí z předpisů práva EU a zachovány požadavky zaručující dostatečnou bezpečnost letového provozu.

Předložený návrh byl po vypořádání připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení a z projednání komisemi Legislativní rady vlády upraven a po podpisu ministrem dopravy byl ve Sbírce zákonů publikován jako vyhláška č. 4/2013 Sb.
Publikováno: 10.8.2012 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: civilní letectví, letecké práce, letadla bez pilota, letištní letová informační služba

Následné práce

Vyhláška č. 4/2013 Sb. Vyhláška č. 4/2013 Sb. (8.1.2013, 34 kB)
Komentářů: 0

Přípravné práce

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (10.8.2012, 53 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění Úplné znění (10.8.2012, 67 kB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (10.8.2012, 115 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy