Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Cílem předkládané novely zákona o civilním letectví je především v rámci kontinuálního zajišťování slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie realizovat implementaci sekundárních právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního práva a dále reagovat na požadavky aplikační praxe.
Stěžejní oblastí navrhované právní úpravy jsou prováděcí (implementační) opatření v oblasti právní úpravy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, v oblasti právní úpravy leteckého personálu (řídících letového provozu – Hlava III), v oblasti právní úpravy poskytování letových navigačních služeb v tzv. jednotném evropském nebi a v oblasti právní úpravy odborného zjišťování příčin leteckých nehod.

Návrh zákona rovněž přichází se zajištěním realizace „Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek“. Jedná se zejména o několik úprav, kdy jsou odstraňována zvláštní ustanovení vylučující použití správního řádu bez stanovení jiného (speciálního) postupu apod.

Významná část návrhu zákona se věnuje zpřesnění a doplnění právní úpravy provozování obchodní letecké dopravy, zejm. zahraničního leteckého dopravce, mimo jiné opět s ohledem na správní řád, jakož i potřebě reagovat na aplikační praxi.
Publikováno: 13.7.2012 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: Civilní letectví, ochrana před protiprávními činy, obchodní letecká doprava, navigační služby, vyšetřování leteckých nehod

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona s důvodovou zprávou Návrh zákona s důvodovou zprávou (29.11.2013, 3 MB)
Komentářů: 0
Platné znění zákona s vyznačením změn Platné znění zákona s vyznačením změn (29.11.2013, 1 MB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Návrh zákona Návrh zákona (4.10.2012, 772 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (4.10.2012, 647 kB)
Komentářů: 0
Platné znění zákona s vyznačením změn Platné znění zákona s vyznačením změn (4.10.2012, 1 MB)
Komentářů: 0
Vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení Vypořádání připomínek meziresortního připomínkového řízení (4.10.2012, 283 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (10.8.2012, 743 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění Úplné znění (10.8.2012, 1013 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (10.8.2012, 618 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (10.8.2012, 535 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro vnitřní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (13.7.2012, 657 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění Úplné znění (13.7.2012, 936 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (13.7.2012, 581 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy