Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Návrh vyhlášky je předložen v rekaci na nutnost provedení změn v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2011 Sb., který přinesl změnu zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Cílem návrhu je především upravit text vyhlášky tak, aby věcně a terminologicky odpovídal dikci zákona o silničním provozu ve znění zákona č. 297/2011 Sb. Návrh rovněž naplňujě nově vložené zmocňovací ustanovení a zakotvuje vzor žádosti o řidičské oprávnění.
Dále návrh provádí implementaci směrnice Komise 2011/94/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES o řidičských průkazech, což je promítnuto zejména úpravou vzoru řidičského průkazu a zapracováním nových harmonizovaných kódů Evropské unie.
V průběhu měsíce května proběhlo k předloženému návrhu vyhlášky meziresortní připomínkové řízení. Po vypořádání uplatněných připomínek byl návrh upraven a předložen Legislativní radě vlády k projednání v jejich pracovních komisích.
Projednaný návrh pak byl dne 29. června 2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako vyhláška č. 243/2012 Sb.
Publikováno: 15.6.2012 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: řidičský průkaz, řidičské oprávnění, obvyklé bydliště

Následné práce

Vyhláška č. 243/2012 Sb. Vyhláška č. 243/2012 Sb. (29.6.2012, 3 MB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (13.6.2012, 28 kB)
Komentářů: 0
Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (13.6.2012, 3 MB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (13.6.2012, 74 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (13.6.2012, 219 kB)
Komentářů: 0
Vypořádání připomínek Vypořádání připomínek (13.6.2012, 59 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (4.5.2012, 32 kB)
Komentářů: 0
Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (4.5.2012, 3 MB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (4.5.2012, 65 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (4.5.2012, 213 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy