Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (kontrolní vážení)

Předložený návrh vyhlášky navazuje na změnu právní úpravy kontrolního vážení v zákoně o pozemních komunikacích provedenou zákonem č. 347/2009 Sb. Tato novela mimo jiné zavedla dvě kategorie kontrolního vážení, a to nízkorychlostní a vysokorychlostní kontrolní vážení. Návrh vyhlášky pak v souladu se zmocněními obsaženými v § 38b odst. 6 a § 38d odst. 6 zákona o pozemních komunikacích zakotvuje způsob provádění, způsob stanovení nákladů spojených s kontrolním vážením, jakož i náležitosti a vzor dokladu o výsledku kontrolního vážení, a to jak pro případ nízkorychlostního, tak i vysokorychlostního kontrolního vážení.
Po vypořádání připomínek vzešlých z meziresortního řízení byl návrh vyhlášky připraven k projednání v rámci pracovních komisí Legislativní rady vlády. V mezidobí byla v Parlamentu projednávána novela zákona o pozemních komunikacích, která přinesla změny v právní úpravě kontrolního vážení (zákon byl vyhlášen pod č. 196/2012 Sb.) a na které bylo nutné reagovat i přepracováním návrhu vyhlášky tak, aby byla s souladu se schváleným zněním zákona. Návrh byl projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády a ve Sbírce zákonů dne 31. srpna 2012 vyhlášen jako vyhláška č. 288/2012 Sb.
Publikováno: 8.11.2011 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: kontrolní vážení vozidel

Následné práce

Vyhláška č. 288/2012 Sb. Vyhláška č. 288/2012 Sb. (31.8.2012, 637 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (24.7.2012, 33 kB)
Komentářů: 0
Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (24.7.2012, 95 kB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (24.7.2012, 86 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (5.9.2011, 77 kB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (5.9.2011, 80 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy