Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navržený zákon navazuje na návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., který byl Ministerstvem dopravy zpracován a předložen na jaře 2010 a který byl posléze v průběhu legislativního procesu - v návaznosti na záměr rozšířit a doplnit navrženou úpravu zejm. o komplexní změnu právní úpravy registrace silničních vozidel - ministerstvem stažen. Podstatnou část úpravy původního návrhu novely nový návrh přebírá a doplňuje ji zejména o již výše zmíněnou novou úpravu registru a registrace silničních vozidel a některé další dílčí změny či rozšíření již navržené úpravy.
Předložený návrh obsahuje konkrétně především změnu a doplnění úpravy registru a registrace silničních vozidel zahrnující např. novou úpravu zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla (tzv. přeregistrace), jednotlivé druhy vyřazení vozidla z registru, možnost přidělování registračních značek „na přání“ nebo možnost převodu registrační značky mezi vozidly či ponechání registrační značky vozidlu i po jeho přeregistraci, dále novou komplexní úpravu schvalování typu vozidla a jeho komponentů v souladu s předpisy práva EU v této oblasti, zpřesnění a doplnění právní úpravy provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí, povinností jejich provozovatelů, povinností a odborné způsobilosti kontrolních techniků STK a mechaniků SME.
Návrh obsahuje i některá další dílčí doplnění a změny zákona č. 56/2001 Sb., jejichž cílem je implementace práva EU (např. doplnění navržené změny úpravy jednotlivě dovezeného vozidla, transpozice části úpravy směrnice o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství) nebo reakce na aktuální potřeby z praxe (úprava postihující a ztěžující neoprávněný zásah do tachometru (tzv. přetáčení)); součástí návrhu jsou také související návrhy dílčích novel zákona o silničním provozu a zákona o správních poplatcích.
Publikováno: 17.10.2011 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: silniční vozidlo, registr vozidel, registrační značka, stanice technické kontroly, STK, kontrolní technik, stanice měření emisí, SME, jednotlivě dovezené vozidlo, schvalování typu

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Návrh zákona Návrh zákona (29.2.2012, 614 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (29.2.2012, 394 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (29.2.2012, 915 kB)
Komentářů: 0
Vyhodnocení připomínkového řízení Vyhodnocení připomínkového řízení (29.2.2012, 535 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (13.10.2011, 491 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (13.10.2011, 413 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (13.10.2011, 763 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (13.10.2011, 518 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy