Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací

Návrh vyhlášky úzce souvisí s Ministerstvem dopravy souběžně předloženou novelou nařízení vlády č. 484/2006, o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, jejímž cílem je stanovit zvláštní sazby mýtného pro autobusy kategorie M2 a M3.
Předložený návrh vyhlášky spočívá ve stručném doplnění ustanovení § 14 odst. 2 obecným způsobem tak, že v případě zavedení zvláštních sazeb pro určitý druh vozidla (jak nyní činí výše zmíněné nařízení pro druh vozidla - autobus kategorie M2 a M3) nepředloží provozovatel takovéhoto vozidla provozovateli systému elektronického mýtného doklady o tomto vozidle, které jsou nutné k tomu, aby dané vozidla mohlo být "přeevidováno", nelze takovéto vozidlo provozovat v režimu zvláštní sazby mýtného. Při následném prokázání druhu vozidla či doplnění údajů nutných pro evidence údajů o mýtném nevzniká provozovateli vozidla nárok na zpětné snížení již zaplaceného nebo předepsaného mýtného vzniklého v období
po zavedení zvláštní sazby.
Návrh byl po ukončení a vypořádání meziresortního připomínkového řízení odeslán k projednání komisím Legislativní rady vlády, kde byl Ministerstvu dopravy doporučen postup spočívající v doplnění řešení této otázky do přechodných ustanovení ve výše zmíněném a souběžně předkládaném návrhu nařízení vlády.
S ohledem na doplnění návrhu nařízení vlády ve smyslu této připomínky o materii původně obsaženou v tomto návrhu vyhlášky, se stalo další projednávání vyhlášky, resp. její případné vyhlášení bezpředmětným.
Publikováno: 5.8.2011 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: mýtné, sazby mýtného

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (25.7.2011, 33 kB)
Komentářů: 0
Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (25.7.2011, 27 kB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (25.7.2011, 36 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (25.7.2011, 94 kB)
Komentářů: 0
Tabulka vypořádání připomínek Tabulka vypořádání připomínek (25.7.2011, 78 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (1.6.2011, 27 kB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (1.6.2011, 36 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy