Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dalších zákonů

Předložený novelizační návrh jednak zapracovává do českého právního řádu v nezbytném rozsahu unijní právní úpravu obsaženou v rozhodnutí EK č. 2009/750/ES o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků a v směrnici 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, a dále obsahuje i neimplementační část, v níž se zejm. navrhují některé změny a doplnění právní úpravy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jejichž cílem je urychlení a zefektivnění (a tím i zlevnění) výstavby dopravní infrastruktury, především ve fázi výkupu pozemků nezbytných pro výstavbu. Novela dále obsahuje návrh zpřísnění a zpřesnění právní úpravy regulace umísťování a provozování reklamních zařízení jak přímo na dálnici, silnici, místní komunikaci a silničním pomocném pozemku, tak i v silničním ochranném pásmu, jehož cílem je za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu v podstatě zakázat umísťování reklamních zařízení na a podél pozemních komunikací mimo souvisle zastavěná území obcí s výjimkou zařízení sloužících k označení provozovny nacházející se v silničních ochranném pásmu poblíž takového poutače. Po vypořádání připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení byl návrh dne 28.7.2011 odeslán k projednání vládě a Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím.
Legislativní rada vlády ve svém stanovisku navrhla, aby část druhá návrhu obsahující novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, byla z návrhu vypuštěna a s ohledem na věcnou souvislost přičleněna do návrhu novely zákona o vyvlastnění, který byl vypracován Ministerstvem pro místní rozvoj a je vládou souběžně projednáván. Vláda pak ve smyslu této připomínky Legislativní rady vlády (tj. vypuštění části obsahující novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury) návrh novely zákona o pozemních komunikacích a dalších zákonů na své schůzi dne 19. října 2011 schválila. Návrh byl následně postoupen Poslanecké sněmovně k dalšímu projednávání (sněmovní tisk č. 528).
Poslanecká sněmovna návrh schválila na své schůzi dne 8. února 2012 i s pozměňovacími návrhy, které se dotýkaly zejména problematiky kontrolního vážení. Senát na své schůzi dne 14. března 2012 návrh projednal a vrátil jej s pozměňovacími návrhy (k právní úpravě regulace umísťování a provozování reklamních zařízení) zpět Poslanecké sněmovně, která jej ve znění pozměňovacích návrhů Senátu schválila na své schůzi dne 4. května 2012.
Prezident republiky zákon podepsal dne 18. května a následně byl zákon dne 13. června 2012 v částce č. 68 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 196/2012 Sb.
Publikováno: 18.5.2011 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: výstavba dopravní infrastruktury, elektronické mýtné, inteligentní dopravní systémy, reklamní zařízení, pozemní komunikace, kácení dřevin, spoluúčast na financování stavby, výkup nemovitostí, bonus

Následné práce

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů (13.6.2012, 153 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona včetně důvodové zprávy Návrh zákona včetně důvodové zprávy (24.10.2011, 437 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (24.10.2011, 354 kB)
Komentářů: 0
Návrh prováděcí vyhlášky Návrh prováděcí vyhlášky (24.10.2011, 36 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu předložený vládě

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (28.7.2011, 37 kB)
Komentářů: 0
Návrh zákona Návrh zákona (28.7.2011, 153 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (28.7.2011, 405 kB)
Komentářů: 0
Tabulka vypořádání připomínek Tabulka vypořádání připomínek (28.7.2011, 384 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (28.7.2011, 254 kB)
Komentářů: 0
Pracovní návrhy prováděcích předpisů Pracovní návrhy prováděcích předpisů (28.7.2011, 10 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (28.7.2011, 376 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (17.5.2011, 133 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (17.5.2011, 322 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (17.5.2011, 397 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (17.5.2011, 294 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy