Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (osoba blízká a pokuty)

Hlavním cílem návrhu je posílení bezpečnosti silničního provozu. Tento základní cíl je rozvržen do několika dílčích cílů, spojených s represivními a preventivními funkcemi správního trestání. Jedná se o posílení principu, že za každý spáchaný a zaznamenaný přestupek je udílena příslušná sankce; posílení principu, že závažnost přestupku se odvíjí od jeho potenciálních dopadů pro ostatní účastníky silničního provozu, posílení principu, že výše finanční sankce za přestupek se vedle závažnosti konkrétního porušení pravidel silničního provozu odvíjí i od ekonomické situace pachatele přestupku. Návrh reaguje na výsledky dvou odborných seminářů, které Ministerstvo dopravy pořádalo ve dnech 27.1.2011 a 17.2.2011, předkládán je v několika variantách.
Publikováno: 18.3.2011 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: silniční provoz, osoba blízká, výše pokut, bodový systém

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

návrh zákona návrh zákona (3.3.2011, 130 kB)
Komentářů: 0
důvodová zpráva důvodová zpráva (3.3.2011, 275 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy