Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Návrh zákona je předkládán v souvislosti s transpozicí směrnic Evropského parlamentu a rady, které tvoří tzv. III. námořní balíček a zasahuje do stávající právní úpravy zejména v oblasti schvalování technické způsobilosti lodí k námořní plavbě a zjišťování příčin námořních nehod a mimořádných událostí.
Návrh zákona byl po projednání v komisích Legislativní rady vlády zařazen na program schůze vlády dne 2. března 2011, kde jej vláda usnesením č. 155 schválila. Následně byl návrh potoupen k dalšímu projednávání Poslanecké sněmovně Parlamentu (veden jako sněmovní tisk č. 291), která jej na své schůzi konané dne 15. června 2011 schválila. Senát tento návrh následně projednal a dne 22. července 2011 schválil. Po podpisu prezidentem republiky byl pak zákon dne 31. srpna 2011 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 261/2011 Sb.
Publikováno: 10.11.2010 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: námořní plavba, schvalování technické způsobilosti lodí, vyšetřování námořních nehod

Následné práce

Text zákona schválený Parlamentem Text zákona schválený Parlamentem (31.8.2011, 369 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona s důvodovou zprávou Návrh zákona s důvodovou zprávou (17.3.2011, 405 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn (17.3.2011, 297 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (17.3.2011, 330 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu předložený vládě

návrh zákona návrh zákona (14.12.2010, 192 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (14.12.2010, 241 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn (14.12.2010, 271 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (14.12.2010, 323 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (10.11.2010, 183 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (10.11.2010, 222 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění Úplné znění (10.11.2010, 243 kB)
Komentářů: 0
Srovnávací tabulka Srovnávací tabulka (10.11.2010, 476 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy