Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a zákona č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičské průkazy)

Návrh transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění). Navrhované změny jsou zejména v oblasti prevence tzv. "řidičákové turistiky", včetně nového vymezení obvyklého bydliště a zjednodušení spolupráce s orgány jiných států, zvýšení bezpečnosti silničního provozu (změny v rozdělení skupin a věkové hranice pro udělení řidičského oprávnění, zdravotní způsobilost, atd.) a zkvalitnění odborné přípravy (zkušební komisaři).
Návrh byl dne 2.11.2010 zaslán do mezirezortního připomínkového řízení. Po vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení byl návrh dne 6.12.2010 předložen vládě. Vláda návrh dne 2.3.2011 schválila a předložila jej předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanecká sněmovna návrh schválila dne 15.6.2011 a postoupila jej k dalšímu projednávání Senátu. Dne 22. 7. 2011 Senát návrh projednal a vrátil jej Sněmovně s pozměňovacími návrhy, která však setrvala na svém původním návrhu. Prezident zákon podepsal dne 29. 9. 2011 a zákon byl následně vyhlášen dne 14. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 297/2011 Sb.
Publikováno: 4.11.2010 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: silniční provoz, řidičské oprávnění, řidičský průkaz, obvyklé bydliště, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost

Následné práce

Text zákona schválený Parlamentem Text zákona schválený Parlamentem (14.10.2011, 228 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu schválený vládou

Návrh zákona a důvodová zpráva Návrh zákona a důvodová zpráva (24.3.2011, 453 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (24.3.2011, 538 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (24.3.2011, 532 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu předložený vládě

návrh zákona návrh zákona (3.12.2010, 292 kB)
Komentářů: 0
důvodová zpráva důvodová zpráva (3.12.2010, 201 kB)
Komentářů: 0
platné znění platné znění (3.12.2010, 548 kB)
Komentářů: 0
rozdílová tabulka rozdílová tabulka (3.12.2010, 580 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

návrh zákona návrh zákona (4.11.2010, 248 kB)
Komentářů: 0
důvodová zpráva důvodová zpráva (4.11.2010, 168 kB)
Komentářů: 0
platné znění platné znění (4.11.2010, 503 kB)
Komentářů: 0
rozdílová tabulka rozdílová tabulka (4.11.2010, 598 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy