Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

Liberalizace podmínek stanovených pro zřízení či existenci přechodů pro chodce na pozemních komunikacích, po kterých je veden tramvajový provoz tam, kde by bylo nepřiměřeně obtížné či vyloučené realizovat vyznačení takového přechodu předepsané podle dosavadní úpravy a doplnění úpravy napomáhající bezpečnému a plynulému začlenění cyklistické dopravy do provozu na pozemních komunikacích.
Návrh vyhlášky byl po projednání pracovní komisí LRV podepsán ministrem dopravy a ve Sbírce zákonů byl publikován dne 12.8.2010 jako vyhláška č. 247/2010 Sb.
Publikováno: 26.4.2010 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, cyklista, přechod pro chodce

Návrh předpisu pro podpis ministra k vyhlášení ve Sbírce zákonů

Text vyhlášený ve Sbírce zákonů Text vyhlášený ve Sbírce zákonů (25.7.2010, 211 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

Návrh vyhlášky Návrh vyhlášky (8.7.2010, 210 kB)
Komentářů: 0
Odůvodnění Odůvodnění (8.7.2010, 86 kB)
Komentářů: 0
Vypořádací tabulka Vypořádací tabulka (8.7.2010, 92 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

návrh vyhlášky návrh vyhlášky (16.4.2010, 175 kB)
Komentářů: 0
odůvodnění odůvodnění (16.4.2010, 92 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy