Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Implementace nových aktuálně přijatých technických předpisů ES do přílohy č. 1 vyhlášky a oprava stávajícího znění přílohy č. 14 vyhlášky, která uvádí obsah lékárniček povinné výbavy vozidel.
Návrh vyhlášky byl po projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády podepsán ministrem dopravy a ve Sbírce zákonů byl publikován dne 25. června 2010 jako vyhláška č. 216/2010 Sb.
Publikováno: 26.4.2010 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: technické požadavky na vozidla, systémy vozidla, samostatné technické celky vozidla a konstrukční části vozidla, autolékárnička

Návrh předpisu pro podpis ministra k vyhlášení ve Sbírce zákonů

Text vyhlášky publikovaný ve Sbírce zákonů Text vyhlášky publikovaný ve Sbírce zákonů (15.6.2010, 712 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

návrh vyhlášky návrh vyhlášky (8.6.2010, 708 kB)
Komentářů: 0
odůvodnění odůvodnění (8.6.2010, 74 kB)
Komentářů: 0
vypořádání připomínek vypořádání připomínek (8.6.2010, 110 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

návrh vyhlášky návrh vyhlášky (14.4.2010, 699 kB)
Komentářů: 0
odůvodnění odůvodnění (14.4.2010, 67 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy