Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

Novelizace vyhlášky v souvislosti s nápravou legislavně technických nepřesností, formálních chyb a chybných odkazů, které vznikly při předchozí rozsáhlé novelizaci tohoto předpisu v roce 2009 (vyhláška č. 173/2009 Sb.). Doplnění vzoru osvědčení pro malá plavidla a vzoru lodního osvědčení malého plavidla určeného k plavbě v zahraničí za účelem rekreace jeho provozovatele v reakci na zmocnění obsažené v § 10 odst. 6 zákona o vnitrozemské plavbě.
Návrh vyhlášky byl po projednání pracovní komisí LRV podepsán ministrem dopravy a ve Sbírce zákonů byl publikován dne 11.2.2010 v částce 14/2010 jako vyhláška č. 38/2010 Sb.
Publikováno: 10.2.2010 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: technická způsobilost plavidla, vnitrozemské vodní cesty, technické požadavky na bezpečnost plavidla, osvědčení plavidla, lodní osvědčení, malé plavidlo

Návrh předpisu pro podpis ministra k vyhlášení ve Sbírce zákonů

text vyhlášky text vyhlášky (29.1.2010, 242 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro pracovní komise vlády

návrh vyhlášky návrh vyhlášky (21.12.2009, 250 kB)
Komentářů: 0
odůvodnění odůvodnění (21.12.2009, 69 kB)
Komentářů: 0
vypořádání připomínek vypořádání připomínek (21.12.2009, 121 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

návrh vyhlášky návrh vyhlášky (30.11.2009, 235 kB)
Komentářů: 0
odůvodnění odůvodnění (30.11.2009, 68 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy