Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích do českého právního řádu.
Návrh byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení a koncem března a v pracovních komisích Legislativní rady vlády.
V průběhu září a října 2010 byla navrhovaná novela projednána Legislativní radou vlády a dne 10.11.2010 jej projednala a schválila vláda. Návrh byl následně postoupen Poslanecké sněmovně k dalšímu projednávání. Poslanecká sněmovna návrh (vedený jako sněmovní tisk č. 189) schválila na své 14. schůzi dne 23. března 2011 a postoupila jej Senátu, který návrh (vedený jako senátní tisk č. 63) projednal a schválil na své 8. schůzi dne 28. dubna 2011. Zákon byl následně doručen prezidentu republiky, který jej dne 11.5.2011 podepsal. Zákon byl dne 25.5.2011 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 52 jako zákon č. 137/2011 Sb.
Publikováno: 19.1.2010 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: letištní poplatky, letiště

Následné práce

Text zákona vyhlášený ve Sbírce zákonů Text zákona vyhlášený ve Sbírce zákonů (25.5.2011, 64 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu schválený vládou

Vládní návrh novely zákona Vládní návrh novely zákona (15.11.2010, 226 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn Úplné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn (15.11.2010, 146 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (15.11.2010, 142 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu předložený vládě

návrh zákona návrh zákona (12.3.2010, 99 kB)
Komentářů: 0
důvodová zpráva důvodová zpráva (12.3.2010, 205 kB)
Komentářů: 0
předkládací zpráva předkládací zpráva (12.3.2010, 31 kB)
Komentářů: 0
vypořádání MPŘ vypořádání MPŘ (12.3.2010, 147 kB)
Komentářů: 0
platné znění zákona platné znění zákona (12.3.2010, 148 kB)
Komentářů: 0
rozdílová tabulka rozdílová tabulka (12.3.2010, 164 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

platné znění platné znění (18.2.2010, 121 kB)
Komentářů: 0
důvodová zpráva důvodová zpráva (18.2.2010, 198 kB)
Komentářů: 0
srovnávací tabulka srovnávací tabulka (18.2.2010, 144 kB)
Komentářů: 0
návrh zákona návrh zákona (19.2.2010, 76 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro poradu ministra dopravy

návrh zákona návrh zákona (11.2.2010, 73 kB)
Komentářů: 0
důvodová zpráva důvodová zpráva (11.2.2010, 198 kB)
Komentářů: 0
úplné znění  úplné znění (11.2.2010, 120 kB)
Komentářů: 0
rozdílová tabulka rozdílová tabulka (11.2.2010, 144 kB)
Komentářů: 0
předkládací zpráva předkládací zpráva (11.2.2010, 57 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro vnitřní připomínkové řízení

návrh zákona návrh zákona (19.1.2010, 73 kB)
Komentářů: 0
důvodová zpráva důvodová zpráva (19.1.2010, 188 kB)
Komentářů: 0
předkládací zpráva předkládací zpráva (19.1.2010, 57 kB)
Komentářů: 0
rozdílová tabulka rozdílová tabulka (19.1.2010, 143 kB)
Komentářů: 0
úplné znění úplné znění (19.1.2010, 116 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy