Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Doplnění a zpřesnění úpravy provádění technických kontrol v STK a SME (zpřesnění povinností provozovatele STK a SME a kontrolního technika), zpřesnění úpravy přeregistrace vozidla na jinou osobu a úpravy technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla a transpozice tzv. rámcové směrnice - schvalování typu silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.
Návrh novely prošel v dubnu 2010 meziresortním připomínkovým řízením a po vypořádání připomínek byl koncem května předložen k projednání Legislativní radě vlády a vládě. V červnu 2010 byl návrh projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády.
V návaznosti na dohodu s některými připomínkovými místy o rozšíření úpravy návrhu též o komplexní změnu právní úpravy registrace silničních vozidel a z důvodu zařazení některých nových prorit v návaznsoti na změnu vlády byl návrh v srpnu 2010 ministerstvem stažen z dalšího legislativního procesu k jeho doplnění.
Podstatnou část úpravy této novely včetně dvou hlavních oblastí již navržené úpravy (STK, schvalování typu) převzal nový, doplněný a dále dopracovaný návrh novely zákona č. 56/2001 Sb. a dalších zákonů zpracovaný MD v průběhu roku 2011 a předložený do meziresortního připomínkového řízení v říjnu 2011.
Publikováno: 19.10.2009 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: stanice technické kontroly, STK, kontrolní technik, registr vozidel, jednotlivě dovezené vozidlo, schvalování typu

Návrh předpisu předložený vládě

Předkládací zpráva Předkládací zpráva (28.5.2010, 32 kB)
Komentářů: 0
Návrh zákona Návrh zákona (28.5.2010, 313 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (28.5.2010, 230 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (28.5.2010, 425 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (28.5.2010, 493 kB)
Komentářů: 0
Vypořádání připomínek Vypořádání připomínek (28.5.2010, 387 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (31.3.2010, 216 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (31.3.2010, 192 kB)
Komentářů: 0
Úplné znění Úplné znění (31.3.2010, 359 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (31.3.2010, 615 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy