Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zpřesnění právní úpravy elektronického mýtného a její doplnění o některé nové instituty (dodatečné mýtné, kauce a zabránění v jízdě vozidla technickým prostředkem) a s tím související zajištění přístupu správce systému elektronického mýtného k údajům v registru vozidel, jejichž cílem je zefektivnit, zjednodušit a zprůhlednit výběr elektornického mýtného a vymáhání povinností s tím spojených. Dále je účelem navrhované novely transpozice směrnice ES o bezpečnosti silniční infrastruktury.
Návrh prošel v dubnu 2010 meziresortním připomínkovým řízením a po jeho vypořádání byl koncem května 2010 předložen vládě a Legislativní radě vlády. Po proběhlých květnových volbách do Poslanecké sněmovny schválila nově ustavená vláda tento návrh zákona na své schůzi konané dne 29. září 2010. Návrh byl následně postoupen Poslanecké sněmovně k dalšímu projednávání. Poslanecká sněmovna návrh (vedený jako sněmovní tisk č. 135) schválila na své 14. schůzi dne 25. března 2011 a postoupila jej Senátu, který návrh (vedený jako senátní tisk č. 62) projednal a schválil na své 8. schůzi dne 28. dubna 2011. Návrh novely zákona o pozemních komunikacích a dalších souvisejících zákonů byl dne 6. května 2011 doručen prezidentu republiky, který jej dne 20. května 2011 podepsal. Zákon byl dne 7.6.2011 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 57 jako zákon č. 152/2011 Sb.
Publikováno: 19.10.2009 Zasláno komentářů: 0
Postup prací: 
Zobrazit detaily ...
Témata: kauce, zabránění v jízdě, mýtné, registr vozidel, audit bezpečnosti pozemní komunikace, stavba pozemní komunikace

Následné práce

Text zákona schválený Parlamentem Text zákona schválený Parlamentem (28.4.2011, 133 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu schválený vládou

Vládní návrh zákona včetně důvodové zprávy Vládní návrh zákona včetně důvodové zprávy (5.10.2010, 372 kB)
Komentářů: 0
Platné znění s vyznačením změn Platné znění s vyznačením změn (5.10.2010, 368 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (5.10.2010, 305 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu předložený vládě

Návrh zákona Návrh zákona (27.5.2010, 150 kB)
Komentářů: 0
Předkládací zpráva Předkládací zpráva (27.5.2010, 30 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (27.5.2010, 228 kB)
Komentářů: 0
Tabulka vypořádání připomínek Tabulka vypořádání připomínek (27.5.2010, 254 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (27.5.2010, 293 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (27.5.2010, 395 kB)
Komentářů: 0
Návrh prováděcího právního předpisu Návrh prováděcího právního předpisu (27.5.2010, 56 kB)
Komentářů: 0

Návrh předpisu pro meziresortní připomínkové řízení

Návrh zákona Návrh zákona (1.4.2010, 104 kB)
Komentářů: 0
Důvodová zpráva Důvodová zpráva (1.4.2010, 216 kB)
Komentářů: 0
Platné znění Platné znění (1.4.2010, 211 kB)
Komentářů: 0
Rozdílová tabulka Rozdílová tabulka (1.4.2010, 160 kB)
Komentářů: 0
 
 
 
© 2009 Ministerstvo dopravy