Domovská stránka MDČR Registr aktivních legislativních prací
 

  
 

se můžete jednoduše přihlásit a budete informováni o otevření každé nové legislativní práce, nebo o publikování každého nového dokumentu v rámci jednotlivých nebo všech legislativních prací. Klikněte na záložku "zasílání novinek" na této stránce nebo "informuj mě" pod nadpisem jednotlivé legislativní práce.

Rejstřík témat

A
ADR
audit bezpečnosti pozemní komunikace
autobus
autolékárnička
autoškola
B
bezpečnost plavebního provozu
bodový systém
bonus
C
Civilní letectví
civilní letectví
cyklista
Č
časový poplatek
D
dopravní obslužnost
dopravní plánování
dopravní řád drah
dopravní značky
dráhy
drážní doprava
drážní vozidlo
E
elektronické mýtné
eurolicence
Evropský železniční systém
H
hlášení událostí v civilním letectví
I
integrované dopravní služby
inteligentní dopravní systémy
interoperabilita
J
jednotlivě dovezené vozidlo
K
kácení dřevin
kauce
koncese
kontrolní technik
kontrolní vážení vozidel
kupón
L
letadla bez pilota
letecké práce
letiště
letištní letová informační služba
letištní poplatky
lodní osvědčení
M
malé plavidlo
mezinárodní doprava
mýtné
N
náklady na zpoplatněné komunikace
Námořní plavba
námořní plavba
námořní zařízení
námořníci
navigační služby
O
obecné užívání
obchodní letecká doprava
obvyklé bydliště
odborná způsobilost
odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
odtah vozidel
ochrana před protiprávními činy
osoba blízká
osvědčení plavidla
P
plavba
plavidla se spalovacími motory
pozemní komunikace
pracovní podmínky
práva cestujících
pravidla plavebního provozu
pravidla provozu na pozemních komunikacích
provozní omezení ke snížení hluku na letištích
přechod pro chodce
přeprava
přestupky
Přístavy
R
Registr silničních vozidel
registr vozidel
registrační značka
rejstřík silničních dopravců
reklamní zařízení
Ř
říční informační služby
řidičské oprávnění
řidičský průkaz
S
samostatné technické celky vozidla a konstrukční části vozidla
sazby mýtného
schvalování technické způsobilosti lodí
schvalování typu
silniční doprava
silniční provoz
silniční správní úřad
silniční vozidlo
slevy na mýtném
SME
smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
spoluúčast na financování stavby
stanice měření emisí
stanice technické kontroly
stavba pozemní komunikace
stavební a technický řád drah
STCW
STK
strojvedoucí
systémy vozidla
T
technická prohlídka
technická způsobilost
technická způsobilost plavidel
technická způsobilost plavidla
technická způsobilost vozidel
technické požadavky na bezpečnost plavidla
technické požadavky na vozidla
technické prohlídky
test
U
unijní právo
usazení
Ú
Úmluva o práci na moři
V
veřejná doprava
vnitrozemské vodní cesty
vodní skútry
výcvikové vozidlo
výkup nemovitostí
výstavba dopravní infrastruktury
výše pokut
vyšetřování leteckých nehod
vyšetřování námořních nehod
Z
zabránění v jízdě
zdravotní způsobilost
zimní pneumatiky
zpoplatnění
zpoždění vlaků
způsobilost osob k obsluze a vedení plavidel
Ž
železnice